Co znamená 14 88? Je v číslech nebezpečí?

Anonim

Existují lidé, kteří bez přemýšlení používají symboly ne nejlepšího charakteru. Přitahuje je popularita obrázků, jejich využití v zájmových skupinách. Stojí za to porozumět všemu, aby nedošlo k problémům pro sebe. Co to znamená 14 88? Vědí ti lidé, kteří používají tuto sadu čísel všude? Vyplňte mezeru v informačním poli.

Symboly terorismu

Image

Pochopení toho, co znamená 14 88, určitě narazíme na jméno Davida Laneho, který je považován za jednoho z tvůrců tzv. Bílého nacionalismu. Jeho nápady byly neonacisté. On věřil, že bílá rasa nemá právo se asimilovat s ostatními, protože to musí chránit jeho čistotu pro budoucí generace. Obhájil své názory nedemokratickým způsobem. Lane je znám jako americký terorista (zemřel ve vězení). Byl to on, kdo vynalezl slogan "14 88", což znamená: první číslice je jeho maxima skládající se z tolika slov, druhá je počet přikázání. To znamená, že osoba, která používá toto znamení, souhlasí se všemi Davidovými nápady, včetně těch extremistických.

Je třeba říci, že použití zbraní není nejlepším způsobem politického boje, nemluvě o samotných myšlenkách, které obsahují myšlenku nadřazenosti bělochů. Nyní je jasné, co znamená 14 88. To je neo-nacistické míchané motto, které lze interpretovat následovně: „Jsme povinni chránit naše příbuzné pro budoucnost bílých dětí!“. Je nutné si to uvědomit pro ty mladé lidi, kteří jsou uneseni krásou myšlenky, aniž by pronikli do kruté reality její realizace.

Historický význam množiny čísel

Je zde ještě jeden výklad, který dešifruje to, co znamená 14 14 88. Souvisí s obdobím vítězství nacismu na území jednoho státu. To je věřil, že "88" znamená "dlouho žít Hitler." A první část je jeho jméno, zakódované podle počtu ruských písmen.

Image

Zajímavé je, že ani v Evropě nebyl v nedávné době obrovský skandál nad používáním této velmi pochybné symboliky. Začali mluvit tak široce as takovým negativním pocitem, že mnoho nápisů bylo podrobeno ověření. Ukázalo se, že na baleních prášků poměrně známé společnosti je část symbolu. Vypukla skandál. Společnost byla obviněna ze spojení s neofašisty a nacistickou propagandou. Tuto záležitost bylo možné vyřešit pouze slibem, že v budoucnu nebudeme používat agresivní kombinace čísel.

Kdo a kde vědomě používá 1488

Na internetových stránkách tato čísla začala blikat poměrně často. Osoba, která je používá, v podstatě ví, co znamená 14 88. Lidé místo těchto čísel uvádějí tato čísla. Toto je považováno za heslo.

Image

Ten, kdo se rozhodl použít takové „razítko“, deklaruje svůj závazek k neonacistickým názorům. To by mělo být dobře známo adolescentům, často opicím, kteří chtějí prokázat „chlad“. Neměli byste spěchat, abyste se připojili k jednomu nebo druhému politickému hnutí, dokud nepochopíte, jaký je jeho význam.

Po zjeveních Snowdena každý chápe, že informace, jakmile jsou publikovány online, nezmizí nikde. Je pečlivě udržován na „tajném místě“, kde čeká na okamžik, kdy ho lze použít proti tomu, kdo jej poskytl. A ti lidé, kteří provádějí sběr a vyhodnocování informací, dobře chápou, co znamenají čísla 14 88.

Závěry

Po pochopení významu nového šifrování můžete vyvodit několik závěrů. Především se doporučuje, aby každý, kdo se zajímá o krásná tajemství, pochopil svůj skrytý význam. Za druhé, pokud jste viděli takový symbol, pak se pozorně podívejte na osobu, která ho používá. Jste na cestě s touto osobou? Snaží se přetáhnout důvěřivé čtenáře do fondu neofašistické organizace, ze které bude těžké se dostat ven! A poslední věc: neexistuje optimističtější dekódování.

Zajímavé články

Dmitry Yazov - poslední sovětský maršál. Dmitriy Yazov: Biografie, ocenění a úspěchy

V dobrých knihách ochotně kopat. Význam přísloví a jeho analogů v jiných jazycích

Řád Rudého praporu: historie ceny

Odolnost vůči zlu: Vlastnosti, definice a filozofie