Interpretace je koncept, který musí každý vědět.

Anonim

Výklad je taková žaloba, jejíž výsledek se stává jasným vysvětlením. Analytici, psychoterapeuti, psychiatři se snaží překládat zprávy, které pacienti vyjadřují (jako jsou sny, fantazie a různé vize). Vyjádření symbolického jazyka se odráží a přenáší obrazy, které mají být přeloženy do přístupné podoby.

Lze říci, že interpretace je procesem interpretace a vysvětlování významu něčeho nejasného nebo těžko pochopitelného pro každého. Například pacient chce vědět, jak by se měl vztahovat k symbolickému obsahu. Nezná terminologii a nelze očekávat, že bude přesně sledovat teoretickou cestu, kterou navrhl psychoterapeut. Lékař musí psychologicky interpretovat materiál, aby analyzoval archetypální a duševní stavy člověka.

V širokém smyslu je výklad vysvětlení skrytého a nejasného významu pro pacienta. Pokud se však pohybuje příliš aktivně a rychle do hloubky svých výkladů, je zde možné nebezpečí zanedbání potenciálního zapojení jednotlivce do vlastního procesu. Je-li pacient pod dojmem hlubokého emocionálního stavu z archetypických postav, zkušeností nebo znalostí psychoterapeuta, nevědomě přichází s vědomím a vysvětlením nevědomého obsahu, v souvislosti s nímž je nebere vážně a není schopen je sjednotit.

Interpretace je soubor hodnot, které jsou dány jednomu nebo jinému způsobu vyjádření, prvkům, symbolům, vzorcům atd. Když jsou základní prvky teorie předmětem reflexe, uvažují o interpretaci vzorců, symbolů atd. Tato odrůda se používá v matematice, teorii znalostí, logice, metodologii vědy.

Význam slovního výkladu má velký epistemologický význam. Ovlivňuje srovnání vědeckých teorií, ve kterých popisují oblasti nebo různé způsoby budování těchto teorií a charakterizuje změny mezi nimi ve vývoji kognice. Vzhledem k tomu, že každá přírodovědecká teorie je budována a koncipována tak, aby popisovala realitu v některých oblastech, bude tato realita přirozeným výkladem této teorie. Význam slovního výkladu v tomto případě je „implikovaný“ a není jedinečný pro použití ve smysluplných klasických matematických a fyzikálních teoriích.

Například skutečnost izomorfismu elektrických a mechanických oscilačních systémů je popsána stejnými diferenciálními rovnicemi a snižuje se na skutečnost, že tyto rovnice mohou mít alespoň dva různé interpretace.

V abstraktní deduktivní logicko-matematické teorie, takový výklad připouští, kromě isomorphic, různé non-isomorphic výklady. Jejich „přirozené“ interpretace je obtížné si představit, protože bez překladu pojmů do „fyzického jazyka“. Například, bez ohledu na fyzickou interpretaci Lobachevského geometrie, najde interpretaci v euklidovské geometrii. Vzájemné vysvětlení různých deduktivních teorií hrálo velkou roli ve vývoji těchto věd.

Studium, interpretace a interpretace snů patří do oblasti sociální psychoanalýzy. To vám umožní rozšířit pohled na sféru nevědomého vnímání, umístěného v kořenech masového vědomí. Ve velmi snu položil velký potenciál. Tento stav je podobný meditaci a hypnóze, otevírá přístup ke skrytým rezervám lidské psychiky. Interpretace snů je komplikovaná metoda, proto se předpokládá pomoc konzultanta při rozpoznávání a interpretaci hodnot spánku. Je třeba mít na paměti, že lidské vědomí je aktivně chráněno před nepříjemnými informacemi.

Zajímavé články

Co je předmětem filozofie a jejích funkcí

Nejdražší detektor kovů: přehled nejlepších modelů, vlastností, recenzí

Alois Branch: Filmografie a biografie

Jaderná hrozba: proč se strach, škodlivé faktory