Světový pohled a jeho historické typy

Anonim

Každá racionální bytost má svůj vlastní světonázor. Tento filosofický koncept znamená souhrn názorů a přesvědčení, které člověku umožňují mít holistický pohled na okolní realitu, určovat jeho místo ve světě. Zvažte světonázor a jeho historické typy.

Jak je dobře známo, filozofové si již dlouho představovali, že ve světě budoucnosti nebudou války, třídní nerovnosti, nedorozumění generací. Nicméně, s každým minulým rokem (dekádou) to stane se jasné, že toto je poněkud daleko od reality utopie, hodný knih sci-fi. Za těchto okolností se objevují ideologické problémy, které nutí lidi přemýšlet o tom, co se děje.

Pohled na svět je rozdělen do tří forem:

- Světový výhled. Mentální analýza procesů objektivní reality.

- Světové vnímání. Získávání informací o životním prostředí prostřednictvím smyslů.

- Světový pohled. Vytváření kompletních obrázků na základě ilustrativních příkladů.

Člověk, který si dal za úkol studovat světonázor a jeho historické typy, musí být připraven na velké množství informací. Výše uvedené typy jsou rozděleny na každodenní, náboženské, filozofické a mytologické světonázory.

Zajímavé je, že je nemožné porozumět světonázoru a jeho historickým typům, aniž by bylo třeba odhalit význam jednotlivých složek. Začněme tedy v pořádku.

Každodenní světonázor byl vždy, protože je součástí vědy i filozofie (včetně náboženství s mytologií). Účast na tvorbě něčeho (pracovní činnost), jednoduché pozorování přírodních procesů, života, rekreace, kulturní složky lidského života a komunikace - to vše tvoří běžný typ výhledu. Takový rozsáhlý seznam naznačuje, že tento typ se nikdy neopakuje, protože je pro každou osobu zcela individuální (čtení, subjektivní). Zároveň jsou na něm založeny všechny další druhy.

Není divu, že často existuje problém s pojmem „světonázor a jeho historické typy“. Na druhou stranu stačí uvést komponenty - to dá alespoň obecnou představu. Za obyčejným je mytologický světonázor (někdy označovaný jako první typ).

Je tvořena myslí člověka na základě logických zobecnění odvozených z běžného pozorování. Zvláštností je částečné porušení logického řetězce uvažování (není možné něco přímo dokázat), ale je to potvrzeno přímým pozorováním přirozených procesů (mraky - hrom - déšť - Boží přeprava - rachot). V mytologii, na rozdíl od vědy, je vše vysvětleno. Čím méně rozvinutý analytický přístup k pochopení objektivní reality, tím častěji dochází k mytologickému světonázoru. To je důvod, proč na úsvitu lidských dějin hrála mytologie tak významnou roli, která vám umožnila vysvětlit všechny přírodní jevy.

V srdci náboženského světonázoru (druhého typu) leží nevyvratitelná víra v existenci organizačních sil, které leží mimo chápání člověka. V současné době tvoří významná část populace planety na základě náboženství vlastní vrstvu světa.

Filozofický (třetí) typ světonázoru určuje touhu pochopit tajemství přírody a člověka, moudrosti.

Existují praktické a teoretické úrovně ideologie. První je život (ne-vědecký), založený na pozorování každodenních událostí. Druhý je vědecký, zahrnuje analýzu a závěry. Filozofie používá přesně teoretickou úroveň.

Rozdělení na typy světonázoru ve filosofii bylo v zásadě možné právě díky teoretickému základu. Termín “filozofie” je odvozen ze dvou řeckých slov “Philo” - k lásce a “Sofos” - moudrost.

Zajímavé články

Katya Mtsituridze: fotografie, životopis, osobní život

Bog marsh - zázrak na vašich stránkách

Dobré oblasti Moskvy zůstat. Hodnocení nejlepších oblastí Moskvy k pobytu

Herec Jurij Štěpán: životopis, filmografie a zajímavá fakta